ვინ ვართ ჩვენ

ეს ბლოგი შექმნილია ტექნოლოგიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, განათლება და სწავლება ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ეს სჭირდება.

მტკიცედ მჯერა, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგია და ახალი ტექნოლოგიები უნიკალური იარაღებია, რაც საშუალებას გვაძლევს განვასხვავოთ ერთმანეთი. ისინი პასუხისმგებელნი არიან ახალი ინდუსტრიული რევოლუციისთვის, რომელიც თანდათან ცვლის ჩვენს სახლებს, ცხოვრების წესს, მუშაობასა და აზროვნებას.

კატეგორიები


Ჩემს შესახებ